Οδηγίες Χρήσης

 1.Καρτέλα  Συμπλήρωση Ως

Αποτυπώνονται  πληροφορίες που αφορούν το ίδρυμα, σχολή , τμήμα, εργαστήριο ή ερευνητικό κέντρο για το λογαριασμό του οποίου συμπληρώνετε την αίτηση. Φροντίστε να δηλώσετε την ιεραρχία μονάδας για την οποία συμπληρώνετε την αίτηση. Δείτε περισσότερα στα ακόλουθα παραδείγματα:

Συμπλήρωση της αίτησης για λογαριασμό του ιδρύματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

sc1

Συμπλήρωση της αίτησης για λογαριασμό της Σχολής Θετικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

sc2

Συμπλήρωση της αίτησης για λογαριασμό του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

sc3

Συμπλήρωση της αίτησης για λογαριασμό συγκεκριμένου Εργαστηρίου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

sc4

Συμπλήρωση της αίτησης για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

sc5

Συμπλήρωση της αίτησης για λογαριασμό του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

sc6

Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το checkbox «Δηλώνω υπεύθυνα ότι εκπροσωπώ νόμιμα το Ίδρυμα/Ερευνητικό φορέα/Σχολή/Τμήμα/Εργαστήριο/Ινστιτούτο για το οποίο υποβάλλω αίτηση ή έχω γραπτή εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο».

2.Καρτέλα Υφιστάμενη Κατάσταση (Εξοπλισμός, Λογισμικό, Υπηρεσίες κτλ.) 

Στη καρτέλα αυτή θα καταχωρίσετε πληροφορίες που αφορούν στον εξοπλισμό/λογισμικό/υπηρεσίες που ήδη κατέχετε. Θα καταγράψετε:

  • Τον τύπο εξοπλισμού, όπως αυτός εξειδικεύεται σε αναδυόμενο παράθυρο.
  • Το πλήθος τεμαχίων, όπου αυτό έχει νόημα
  • Το έτος κτήσης του εν λόγω εξοπλισμού
  • Την περιγραφή σε ελεύθερο κείμενο. Για παράδειγμα, χρήση των ΤΠΕ.

sc22

 

3.Καρτέλα Αίτηση για Νέο Εξοπλισμό, Λογισμικό και Υπηρεσίες 

Στη καρτέλα αυτή πρέπει να αιτηθείτε για νέο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες. Θα καταγράψετε:

•    Τον τύπο εξοπλισμού/λογισμικού/υπηρεσιών, όπως αυτός εξειδικεύεται σε αναδυόμενο παράθυρο.
•    Το πλήθος τεμαχίων, όπου αυτό έχει νόημα.
•    Την αιτιολογία χρήσης σε ελεύθερο κείμενο.
•    Checkbox για το αν ο εξοπλισμός/λογισμικό/υπηρεσίες μπορεί να υλοποιηθεί με τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού.
•    Checkboxes για το αν η εκπαιδευτική χρήση του εξοπλισμού/λογισμικού/υπηρεσίες αφορά Προπτυχιακά ή/και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
•    Το εκτιμώμενο κόστος σε ευρώ.

sc33

Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τις προσθήκες/διαγραφές/τροποποιήσεις που εκτελείτε στις καρτέλες σας. Κάθε φορά που θα συνδέεστε στο σύστημα θα βλέπετε τις καρτέλες στην κατάσταση που τις αφήσατε κατά την τελευταία αποθήκευση.